خانه » سرگرمی » تعابیر مختلف دیدن خواب انگور و درخت این میوه

تعابیر مختلف دیدن خواب انگور و درخت این میوه

تعبیر و نشانه های مختلف دیدن خواب انگور

تعبیر خواب انگور , دیدن خواب درخت انگور سبز , خواب خوردن انگور سیاه و قرمز

انگور یکی از میوه های بهشتی است که در قرآن به آن اشاره شده است. این درخت در نقاط مختلف کشور ما وجود دارد و در رنگ های مختلفی از جمله سیاه ، سبز و قرمز به شکل های با دانه و بی دانه وجود دارد. ممکن است شما این میوه را بارها در خواب دیده باشید و به دنبال تعبیر خواب خود بگردید. در این مطلب سعی کردیم برای شما تعبیر خواب انگور را به صورت کامل و جامع قرار دهیم.

دیدن انگور در خواب

در رویاهای ما غذا و به خصوص رویاهای مربوط به خوردن انواع خاصی از مواد غذایی، اغلب به طور روزانه ظاهر می شود. ماها در مورد میوه ، سبزیجات یا سایر مواد غذایی مانند تخم مرغ ، استیک ، شکلات خواب داریم. به خصوص رویاهای میوه جالب است و می توانند معانی بسیاری را در خود داشته باشند. بعضی اوقات ، این رویاها به راحتی درک نمی شوند ، بنابراین لازم است که تمام جزئیاتی را که در خواب مشاهده کردیم را به یاد بیاوریم.

لوک اویتنهاو می گوید : دیدن آن یعنی شما به هدفتان خواهید رسید و اگر کسی آنرا به شما بدهد آشناییهای تازه اتفاق خواهد افتاد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب انگور در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم . برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

آنلی بیتون مى‏ گوید : دیدن انگور در خواب ، علامت آن است كه از كار سختی فرار می كنید .

نشانه خواب انگور قرمز

ابن سیرین می‌گوید : تعبیر انگوری که ظاهرش قرمز است، عزت و مقام می‌باشد. اگر در بیداری فصل انگور قرمز باشد، چنانچه در خواب ببینی انگور قرمز می‌خوری، تعبیرش مقداری سود و منفعت اندک می باشد.

حضرت دانیال (ع) میفرمایند : دیدن خواب انگور قرمز یعنی بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی ولی اگر فصلش نباشد یعنی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

تعبیر خواب انگور سبز

آنلی بیتون مى‏گوید : خوردن انگور سبز در خواب علامت آن است كه برای كسب لذت مرتكب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .

تعابیر دیدن انگور سفید هنگام خواب

ابن سیرین می گوید : اگر در بیداری فصل انگور سفید باشد چنانچه در خواب ببیند انگور سفید می خوری یعنی با سختی و مشقت مالی را بدست می آورد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : تعبیرش این است که بیشتر از آنچه که امید داری به نعمت و خیر دنیا می‌رسی، ولی اگر فصلش نباشد، یـعـنـی ممکن است حرف خوب و خیری بزنی و یا ممکن است تعبیرش مال و اموال باشد.

امام صادق (ع) میفرمایند : چه در بیداری فصل انگور سفید باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

دیدن خواب انگور سیاه

ابن سیرین می‌گوید : اگر در خواب انگوری ببینید که ظاهرش سیاه است به نشانه غم و اندوه می باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند : اگر در فصل انگور سیاه، در خواب ببینی که از آن می خوری یعنی دچار غم و اندوه می‌شوی، ولی اگر فصلش نبود تعبیرش این است که دچار بیم و ترس خواهی شد، البته بعضی از تعبیرگران نیز می گویند که به تعداد هر دانه انگوری که خورده ای به تو چوب یا تازیانه می زنند (دفع بلا و گرفتاری).

امام صادق (ع) می‌فرمایند : چه در بیداری فصل انگور سیاه باشد و چه نباشد تعبیرهای آن در خواب عبارتند از: ۱- فرزند نیک ۲- علم فرائض دینی ۳- مال حلال.

دیدن خواب انگور به شکل های مختلف در کتاب سرزمین رویاها :

یك درخت مو پراز انگور : عمرتان طولانی خواهد بود.
انگور می خورید : نگرانی و اضطراب بر شما غلبه میكند .
بچه ها انگور می خورند : نفوذ شما بر دیگران بیشتر می شود
انگور می خرید : در كارهایتان بسیار محتاط باشید
انگور می فروشید : نگرانیها برطرف می شود و كارهای شما با موفقیت پیش خواهند رفت .
انگور سفید : پیروزی بر دشمنان و بد خواهان
انگور سیاه : در كارهایتان بسیار محتاط با شید .
خوشه های انگور : دارایی شما به مقدار قابل توجه ای بیشتر خواهد شد .
شما انگور می چینید : شانس بزرگی در نزدیكی شماست .
انگور را له می كنید : باید روش زندگیتان را تغییر دهید .
انگور حمل می كنید : ثروت

تعبیر خواب فشردن و گرفتن آب انگور در خواب

جابر مغربی می‌گوید : اگر ببینی روی معصر چوبی (وسیله‌ای برای گرفتن آب انگور) انگور می فشاری یعنی به پادشاهی ستمگر خدمت می کنی و اگر جنس معصر خشتی باشد، تعبیرش این است که به پادشاهی دیندار خدمت می کنی همچنین اگر معصر از آجر و گچ و سنگ و آهک باشد تعبیرش این است که به پادشاه پرهیبتی خدمت می کنی. یا اگر انگور را در تشت می فشاری یعنی به زن بزرگی خدمت می کنی و اگر کاسه باشد به این نشانه است که به آدم خسیسی خدمت می کنی.

همچنین اگر در خدمت پادشاه هستی و در خواب ببینی با اهل و عیال و زن و فرزند خودت انگور را در معصر می فشاری یعنی تو و اهل و عیالت در خدمت پادشاه به سود و منفعت می رسید، ولی اگر در خدمت پادشاه نیستی یعنی مردی باعث می شود که کاری به دست آوری.

امام صادق (ع) میفرمایند : تعبیرهای فشردن انگور عبارتند از: ۱- مال با خیر و برکت ۲- فراخی و زیادی نعمت ۳- در امان ماندن از قحط و بلا و گرفتاری،

تعبیر درخت انگور در خواب

حضرت دانیال (ع) می فرمایند : اگر در خواب درخت انگور مشاهده کردید به نشانه یک زن زیبا و نیکوکار است.

امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱- سود و منفعت ۲- ضرر و زیان ۳- مرد حیله‌گر ۴- جنگ و دشمنی ۵- مال «شبهه‌ناک».

تعبیر خواب چیدن و خوردن انگور

لوک اویتنهاو می گوید : خوردن انگور در خواب به نشانه تب مختصر و همچنین چیدن آن جدایی غیر منتظره است.

آنلی بیتون مى‏ گوید : اگر خواب ببینید انگور می چینید  علامت آن است كه بعد از دردسر به شادی دست می یابید . و در آینده به كارهایی دست خواهید زد. همچنین اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد نشانه آن است كه نسبت به آرزوهای خود اندكی دلسرد خواهد شد.

منبع : nezareha.com/1531/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%88%d8%b1

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*