خانه » سرگرمی » تعبیر خواب تراشیدن و درامدن موی سر

تعبیر خواب تراشیدن و درامدن موی سر

تعبیر و نشانه های دیدن خواب مو

تعبیر خواب خواب مو , خواب مو در دهان , ریختن و در آوردن مو , دیدن خواب موی بلند

مو در قسمت های مختلف بدن از جمله در سر و صورت وجود دارد که از یک سنی به بعد انسان شروع به در اوردن می کند. برخی دارای موی بلند هستند و برخی دیگر موهای کوتاه دارند که بستگی به موارد مختلفی دارد. در بعضی مواقع ممکن است مو شروع به ریختن کند و فرد کچل شود. حال این احتمال وجود دارد تا شما به شکل های مختلف در رویا ببینید و به دنبال تعبیر خواب خود باشید که پیشنهاد میکنم ادامه مطلب را مشاهده کنید زیرا برای شما تعبیر خواب مو به صورت کامل قرار داده ایم.

دیدن مو در خواب

مو عضوی از بدن هست که نشانگر زیبایی و ظرافت می باشد. این عضو علاوه بر زیبایی در حفظ گرمای بدن ما نیز نقش مهمی را ایفا می کند.دیدن مو در خواب یا اصلاح کردن موی سر و دیگر اعضای بدن تعبیرهای متفاوتی دارد. این تعبیرها برای زنان و مردان یکسان نبوده و در حالت های مختلف، متفاوت می باشد. برای مثال تعبیر اصلاح موی سر با اصلاح ساق پا یا صورت متفاوت می باشد و برای درک بهتر این تفاوت ها ادامه مطلب را دنبال نمایید.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری یعنی بدهکار می شوی.

آنلي بيتون مى‏گويد : اگر خواب ببينيد موي سرتان بسيار نرم است و سريع رشد مي كند علامت آن است كه زندگي اي لبريز از نعمات و شادماني در به روي شما خواهد گشود. همچنین ديدن گيسواني پريشان و نامرتب در خواب علامت آن است كه بستن پيمان ازدواج با مشكلي مواجه مي گردد اوضاع كار كساد مي شود و زندگي با سختي همراه مي گردد

ابن سیرین می گوید: تعبیر موی سر برای مردها غم و اندوه بوده ولی برای زن ها زینت و آرایش می باشد. همچنین تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می باشد.

دیدن خواب کوتاه کردن مو سر

اسماعیل بن اشعث میگوید: اگر زنی در خواب سر خود را تراشیده ببیند یعنی شوهرش از دنیا می رود. همچنین اگر ببینی هنگام حج کسی موی سر تو را در حرم مکه تراشیده است یعنی اگر بدهکار هستی و بدهی تو پرداخت می شود و یا اگر غمگین هستی شاد و خوشحال خواهی شد.

حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر امیر و فرماندهی در خواب ببیند که موی سرش را تراشیده است یعنی برکنار می شود. و اگر ببینی در مراسم حج سر خود را تراشیده ای تعبیرش صلاح و درستی دین و کفاره گناهان تو می باشد. و اگر ببینی موی سر خود را با تیغ یا با موبر و واجبی زده ای یعنی سود و منفعت به دست می آوری،

امام صادق (ع) میفرمایند: تعبیرهای تراشیدن مو عبارتند از ۱- به جا آوردن حج ۲- مسافرت ۳- عزت و مقام ۴- امنیت ۵- کامیابی و بهره مندی.

آنلي بيتون مى‏گويد : اگر مردي خواب ببيند موي سرش را كوتاه مي كند ، علامت آن است كه براي دست و دل بازي و سخاوتش فقير خواهد شد و از نگراني و اضطراب بيمار مي شود. همچنین اگر خواب ببينيد موهاي خود را از ته مي زنيد علامت آن است كه براي دوستي ولخرجي مي كنيد و بعد ناچار مي شويد كه با صرفه جويي زندگي خود را بگذرانيد. و اگر خواب ببينيد موهاي خود را از ته مي زنيد علامت آن است كه براي دوستي ولخرجي مي كنيد و بعد ناچار مي شويد كه با صرفه جويي زندگي خود را بگذرانيد.

جابر مغربی میگوید: اگر زنی در خواب ببیند که موی سر خودش را تراشیده است یعنی دین و ایمان او دچار اشکال و نقص می شود. و اگر مردی ببیند موی سر خود را تراشیده است یعنی از غم و اندوه در امان می ماند یا اگر بدهکار باشد بدهی خود را پرداخت می کند.

يوسف نبي عليه السلام میگويد : اگر کسی در خواب ببیند موی سر می تراشد به این نشانه است که از غم بیرون آید.

تعبیر خواب مو در دهان

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی زبان تو مو درآورده است به این نشانه است که به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می شوی.

تراشیدن مو بدن در خواب

جابر مغربی گوید: اگر شخص ثروتمندی در خواب ببیند که موی بدن خود را تراشیده یعنی فقیر می شود ولی اگر این خواب را شخص فقیری ببیند یعنی ثروتمند می شود. همچنین اگر ببینی موهای شکم خودت را تراشیده ای یعنی بدهی خود را پرداخت می کنی. و اگر ببینی موی زیر بغل یا موی اطراف عورت خودت را با تیغ زده ای یعنی به خواسته خودت می رسی ولی نتراشیدن آنها تعبیرش ناجوانمردی و بی مروتی است.

حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر ببینی با استفاده از واجبی و موبر موی بدنت را زده ای یعنی اگر صاحب مال و دارائی می باشی به اندازه موهایی که زده ای به تو مال و اموالی می رسد و اگر غمگین و ناراحت هستی از غم و ناراحتی نجات پیدا می کنی و اگر بدهکار باشی بدهی خود را پرداخت خواهی کرد.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی موهای سینه را تراشیده ای یعنی قرض خود را پرداخت می کنی.

ابن سیرین گوید: اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده ای یعنی بدهی تو پرداخت می شود. همچنین تعبیر موی زیر بغل نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می باشد.

نشانه دیدن موهای دست و پا در خواب

جابر مغربی می گوید: اگر ببینی موهای ساق را زده‌ای یعنی بدهی تو پرداخت می شود و اگر ببینی موی ساعد خودت را زده‌ای یعنی بدهی تو پرداخت شده و از غم و اندوه رها می شوی. و اگر ببینی ساعد های تو پرمو هستند یعنی دوست و شریک از تو جدا می شود یا غمگین و بدهکار خواهی شد و یا اینکه مال و اموال خود را از دست می دهی. همچنین اگر ببینی ساق های تو پرمو می باشند یعنی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می شوی.

تعبیر خواب ریختن مو

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است dukd فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.

آنلي بيتون گوید : اگر زني خواب ببيند موهايش مي ريزد و كچل مي شود علامت آن است كه براي امرار معاش بايد تلاش كند زيرا بخت و اقبال به او پشت مي كند.

ابن سیرین نیز میگوید: اگر زنی ببیند اصلع شده است یعنی موهای روی سر او ریخته است به این نشانه است که زینت و آرایش او دچار اشکال و نقص می‌شود.

نشانه شانه کردن مو در خواب

آنلي بيتون می گوید : اگر زني خواب ببيند به گيسوان زيباي خود شانه مي زند علامت آن است كه در امور مربوط به خود چندان دقتي به خرج نمي دهد و با اين كار موقعيت پيشرفت در زندگي را از دست مي دهد. همچنین اگر زني خواب ببيند نمي تواند گيسوان خود را شانه بزند علامت آن است كه به نامزد خود اهانت خواهد كرد و او را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب مو در آوردن

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر زنی ببیند فرج او مو درآورده است یعنی به خاطر فرزندانش دچار غم و اندوه می شود.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است یعنی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می شوی. همچنین اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است یعنی امانت دار خواهی بود.

جابر مغربی می گوید: اگر روی شکم خودت مو ببینی تعبیرش این است که بدهکار می شوی. همچنین اگر روی سینه خودت مو نداری و در خواب ببینی سینه تو موی بسیاری دارد یعنی بدهکار می شوی.

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی روی سینه تو مو درآمده است یعنی بدهکار می شوی.

ابن سیرین می گوید: اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است یعنی بدهکار می شوی، ‌‌‌‌‌و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می باشد. و اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است یعنی بدهکار می شوی.

همچنین اگر کسی که اصلع است یعنی جلوی سرش مو ندارد که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می شود در خواب ببیند مو درآورده است یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می آوری. اگر کسی که کچل است در خواب ببیند مو درآورده است یعنی بدهکار می شود.

تعبیر خواب مو بلند و کوتاه

يوسف نبي عليه السلام گويد : اگر در خواب ببینید که موی بلند دارید به این نشانه است که عمر شما بلند می شود و همچنین ديدن موي سر دراز رنج اندک باشد.

آنلي بيتون مى‏گويد : اگر خواب ببينيد موهايتان كوتاه است علامت آن است كه در زندگي با نوميديهاي بزرگي روبرو خواهيد شد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر شخصی درویش مسلک در خواب ببیند موی سرش دراز شده است یعنی دین و ایمان درستی دارد ولی اگر درویش مسلک نباشد یعنی گرفتار غم و اندوه می شود.

حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر شخصی عادی و معمولی که پادشاه نیست در خواب ببیند که موی سرش پرپشت و انبوه شده است یعنی دچار غم و اندوه می شود ولی اگر پادشاه باشد یعنی لشکرش زیاد می شود.

تعبیر روغن مالی سر در خواب

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر مالیدن روغن به خود، آرایش می باشد، ولی اگر بیش از اندازه باشد تعبیرش غم و اندوه است.

ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی به سر خودت بیش از اندازه روغن مالیده ای به طوری که چکه می کند یعنی دچار غم و مصیبت خواهی شد. همچنین اگر ببینی کسی به سر تو روغن می‌مالد، یـعـنـی بر تو مکر و حیله‌ای ترتیب می‌دهد

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به سر خودت روغن می مالی تعبیرش زینت و آرایش دنیا می باشد. اگر ببینی آن روغنی که سر خودت مالیده ای ناخوشایند و گندیده بوده است یعنی مردم از تو بدگوئی می کنند ولی اگر ببینی به سر خودت روغن های خوشبوئی مثل روغن گل و یاسمن و بنفشه و… مالیده ای تعبیرش زینت و آراستگی و تحسین و ستایش می باشد.

تعبیر خواب مو سیاه و رنگی

آنلي بيتون مى‏ گويد : اگر مردي خواب ببيند موي سياه و مجعدي دارد نشانه آن است كه با خوش رفتاري ديگران را فريب مي دهد. و اگردر خواب زني مو طلايي ببينيد علامت آن است كه به زني بي باك دل خواهيد بست و با او ازدواج خواهيد كرد. همچنین اگر در خواب زن مو قرمز ببينيد علامت آن است كه در زندگي با تغيير و تحول روبرو خواهيد شد و از بي وفايي نامزد خود آگاه مي شويد.

وی همچنین گفته است که ديدن موي قهوه اي در خواب علامت آن است كه در انتخاب شغل مناسب موفق نمي شويد. و اگر خواب ببينيد موي سرتان خاكستري مي شود نشانه نزديك شدن به مرگ است و اينكه شايعات بي اساسي دربارة نزديكان يا دوستان در خانوادة شما منتشر است

اگر دختري در خواب زناني با گيسوان خاكستري ببيند نشانه آن است كه به زودي زني با يكي از اقوام او ازدواج خواهد كرد. و اگر خواب ببينيد موي سرتان به سپيدي برف است علامت آن است كه به مسافرتي مطلوب و لذتبخش خواهيد رفت. همچنین اگر خواب ببينيد يك دسته از موهاي شما خاكستري شده و مي ريزد نشانه آن است كه گرفتاري و نوميدي در انتظار شماست و بر خلاف اميد به بهبودي بيماري مأيوس كننده مي شود

تعبیر خواب سفید شدن مو

آنلي بيتون مى‏گويد : اگر خواب ببينيد موي سر كسي يك شبه سفيد مي شود ولي صورتش همچنان شاداب و جوان مي ماند علامت آن است كه مصيبت و اندوهي ژرف در انتظار شماست. و اگر دختري چنين خوابي ببيند نشانه آن است كه در اثر تصادف نامزد خود را از دست مي دهد و در اثر بي احتياطي به اندوه دچار مي شود او بايد مراقب روابط خود با دوستان باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*