خانه » سرگرمی » فال عطسه روزانه تمامی ساعت ها

فال عطسه روزانه تمامی ساعت ها

فال عطسه واقعی برای همه روزهای هفته

فال عطسه , فال عطسه واقعی امروز , فال عطسه شنبه و جمعه , thg uxsi

ممکن است بارها شما طول روز و ساعت های مختلف عطسه کنید.همانطور که می دانید از گذشته تا به امروز گفته اند که بعد از عطسه کمی صبر کنید و بعد به ادامه کارتان بپردازید. شاید جالب باشید بدانید عطسه کردن دارای فال می باشد اما نکته ای که این موضوع را جذاب کرده است طالع بینی آن در ساعات و روزهای مختلف با هم فرق دارد. برای پی بردن به فال عطسه واقعی خود ادامه مطلب را مشاهده کنید.

توجه داشته باشین که این فقط یک فال هست. همچنین عدد های ذکر شده ساعت و جلوی آن نیز فال عطسه امروز شما می باشد.

فال عطسه روز شنبه

۶ تا ۷ ====> روز شما به خوبی خواهد گذشت
۷ تا ۸ ====> مراقب کارهایی که انجام میدهی باش
۸ تا ۹ ====> خیالت راحت دوستت داره
۹ تا ۱۰ ====> شاد هستی
۱۰ تا ۱۱ ====> نامه دریافت خواهی کرد
۱۱ تا ۱۲ ====> دعوا می کنی
۱۲ تا ۱۳ ====> دیدار
۱۳ تا ۱۴ ====> انجام دیدار با کسی
۱۴ تا ۱۵ ====> رخ دادن یک اتفاق بد
۱۵ تا ۱۶ ====> مهربانی خواهی دید
۱۶ تا ۱۷ ====> روز عالی و خوب
۱۷ تا ۱۸ ====> فکر می کند به تو
۱۸ تا ۱۹ ====> برای او ارزشمند هستی
۱۹ تا ۲۰ ====> به او کمک کن
۲۰ تا ۲۱ ====> دیداری غیر منتظره
۲۱ تا ۲۲ ====> درباره تو صحبت می کند
۲۲ تا ۲۳ ====> درباره تو صحبت کرده
۲۳ تا ۲۴ ====> خواب تو را می بیند

فال عطسه یکشنبه

۶ تا ۷ ====> اندکی صبر کنید
۷ تا ۸ ====> امروز شاد خواهی بود
۸ تا ۹ ====> دیدار
۹ تا ۱۰ ====> قصد دیدن تو را دارد
۱۰ تا ۱۱ ====> با تو صحبت می کند
۱۱ تا ۱۲ ====> به تو علاقه دارد
۱۲ تا ۱۳ ====> مراقب خودت باش
۱۳ تا ۱۴ ====> به گذشته فکر کن
۱۴ تا ۱۵ ====> به نظر زیبا می رسد
۱۵ تا ۱۶ ====> در دوستی عجله داری
۱۶ تا ۱۷ ====> اندکی ناراحتی در کارهایت
۱۷ تا ۱۸ ====> به تو در کارهایت کمک می کند
۱۸ تا ۱۹ ====> صبور باش
۱۹ تا ۲۰ ====> در انتظار باش
۲۰ تا ۲۱ ====> خیانت خواهی کرد
۲۱ تا ۲۲ ====> درباره تو صحبت است
۲۲ تا ۲۳ ====> به رفتار تو اهمیت می دهد
۲۳ تا ۲۴ ====> خواب خوشی می بینی

فال عطسه دوشنبه

۶ تا ۷ ====> روز بدی داری
۷ تا ۸ ====> همان خواهد آمد
۸ تا ۹ ====> از دست یک نفر ناراحت می شوی
۹ تا ۱۰ ====> به تو فکر می کند
۱۰ تا ۱۱ ====> کسی که دوستش داری خواهی دید
۱۱ تا ۱۲ ====> به تو فکر می کند
۱۲ تا ۱۳ ====> به آرزویت خواهی رسید
۱۳ تا ۱۴ ====> به آرزوهایت می رسی
۱۴ تا ۱۵ ====> طرفداری کردن از تو
۱۵ تا ۱۶ ====> یک سختی در راه داری
۱۶ تا ۱۷ ====> به تو علاقه دارد
۱۷ تا ۱۸ ====> صحبت درباره تو است
۱۸ تا ۱۹ ====> ازدواج
۱۹ تا ۲۰ ====> تهدید
۲۰ تا ۲۱ ====> دیدار با کسی که سال ها او را دیده ای
۲۱ تا ۲۲ ====> یک شب وحشتناک
۲۲ تا ۲۳ ====> یک اتفاق خوب
۲۳ تا ۲۴ ====> دیدن خواب های خوش

فال عطسه واقعی سه شنبه

۶ تا ۷ ====> یک خیال خواهی کرد
۷ تا ۸ ====> مراقب دوستان خود باش
۸ تا ۹ ====> در یک رویا هستی ولی خبر نداری
۹ تا ۱۰ ====> خواب های تو به حقیقت می رسد
۱۰ تا ۱۱ ====> با او رابطه برقرار خواهی کرد
۱۱ تا ۱۲ ====> از خوابی می ترسی
۱۲ تا ۱۳ ====> ناراحت هستی
۱۳ تا ۱۴ ====> زیادی کنجکاوی
۱۴ تا ۱۵ ====> فامیل خوهید شد
۱۵ تا ۱۶ ====> به زیبا بودن خود نناز
۱۶ تا ۱۷ ====> به فکر آرزوهای گذشته خودت باش
۱۷ تا ۱۸ ====> دیدار با کسی که به او علاقه داری
۱۸ تا ۱۹ ====> یک نامه دریافت می کنی
۱۹ تا ۲۰ ====> منتظری
۲۰ تا ۲۱ ====> به فکر فردا باش
۲۱ تا ۲۲ ====> اضطراب داری
۲۲ تا ۲۳ ====> کسی در مورد تو صحبت می کند
۲۳ تا ۲۴ ====> به فکرت می رسد

فال عطسه روز چهارشنبه

۶ تا ۷ ====> خواب تو را خواهد دید
۷ تا ۸ ====> درباره تو کنجکاوی می کند
۸ تا ۹ ====> مغرور نباش
۹ تا ۱۰ ====> اتفاقی برای تو رخ می دهد
۱۰ تا ۱۱ ====> هرگز تو را فراموش نخواهد کرد
۱۱ تا ۱۲ ====> به تو می اندیشد
۱۲ تا ۱۳ ====> هوشیار باش
۱۳ تا ۱۴ ====> به تو احترام خواهد گذاشت
۱۴ تا ۱۵ ====> به حرف مردم اعتماد کن
۱۵ تا ۱۶ ====> تو را دوست دارد
۱۶ تا ۱۷ ====> صحیح و درست فکر کن
۱۷ تا ۱۸ ====> یک خبر جدید
۱۸ تا ۱۹ ====> دوست عزیزت می آید
۱۹ تا ۲۰ ====> در تکاپویی
۲۰ تا ۲۱ ====> بعد از ظهر خوب و خوشی خواهی داشت
۲۱ تا ۲۲ ====> درباره تو حرف می زنند
۲۲ تا ۲۳ ====> در انتظار کسی هستی
۲۳ تا ۲۴ ====> ازدواج

فال عطسه روزانه پنجشنبه

۶ تا ۷ ====> نامه دریافت خواهی کرد
۷ تا ۸ ====> دیداری غیر منتظره
۸ تا ۹ ====> جواب او را بده
۹ تا ۱۰ ====> صحبت مهمی خواهد داشت
۱۰ تا ۱۱ ====> دوست دارد تو را ملاقات کند
۱۱ تا ۱۲ ====> دیدار
۱۲ تا ۱۳ ====> خبری خوب
۱۳ تا ۱۴ ====> دلت پیش اوست
۱۴ تا ۱۵ ====> به تو علاقه دارد
۱۵ تا ۱۶ ====> او را اذیت نکن
۱۶ تا ۱۷ ====> بعد از ظهر خوشی خواهی داشت
۱۷ تا ۱۸ ====> از اوقات مراقبت کن
۱۸ تا ۱۹ ====> کسی تو را دوست دارد ولی تو خبر نداری
۱۹ تا ۲۰ ====> هیچ اتفاقی نخواهد افتاد
۲۰ تا ۲۱ ====> به کارهای خود فکر کن
۲۱ تا ۲۲ ====> خیانت کار نباش
۲۲ تا ۲۳ ====> دیدار
۲۳ تا ۲۴ ====> خوشبختی

فال عطسه جمعه

۶ تا ۷ ====> کمی صبر داشته باش
۷ تا ۸ ====> فامیل خواهید شد
۸ تا ۹ ====> زیبا هستی ولی مغرور
۹ تا ۱۰ ====> به سفر خواهی رفت
۱۰ تا ۱۱ ====> با او رابطه برقرار خوهی کرد
۱۱ تا ۱۲ ====> نخستین عشق او هستی
۱۲ تا ۱۳ ====> حرف درباره تو هست
۱۳ تا ۱۴ ====> به مهمانی خواهی رفت
۱۴ تا ۱۵ ====> عاشق او می شوی
۱۵ تا ۱۶ ====> او را ملاقات خواهی کرد
۱۶ تا ۱۷ ====> باور کن اولین عشق او هستی
۱۷ تا ۱۸ ====> خیانت کار نباش
۱۸ تا ۱۹ ====> ازدواج
۱۹ تا ۲۰ ====> هنگام درد دل کردن مواظب باش
۲۰ تا ۲۱ ====> در رنج و سختی قرار می گیرد
۲۱ تا ۲۲ ====> در مورد خودت کمی فکر کن
۲۲ تا ۲۳ ====> به حرف مردم اهمیت نده
۲۳ تا ۲۴ ====> مراقب خودت باش

نکاتی جالب در مورد عطسه کردن

عطسه با سرعت حدود ۱۶۰ کیلومتر در ساعت از بینی خارج می‌شود و ایجاد صدا می‌کند. هر چه حرکت هوا سریع ‌تر باشد، عطسه بلندتر خواهد بود. و هر یک عطسه می تواند ۴۰ هزار قطره ایجاد کند. همچنین هنگام خواب عصب‌هایی که باعث عطسه کردن می‌شود نیز در حال استراحت هستند.

در ضمن به این نکته باید توجه داشته باشین که جلوی عطسه را گرفتن خطرناک است این کار می ‌تواند باعث پارگی رگ ‌های خونی و حتی پارگی پرده گوش هستند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*