خانه » سرگرمی » تعابیر خواب چاقو از نگاه معبران بزرگ چیست

تعابیر خواب چاقو از نگاه معبران بزرگ چیست

تعبیر و نشانه های دیدن چاقو در خواب

تعبیر خواب چاقو و کارد چیست , چاقو خوردن

چاقو از جمله وسایلی هست که به شکل های مختلف و برای مصرف های گوناگونی مثل کارد آشپزخانه استفاده می شود. این وسیله در کنار استفاده هایی که دارد خظرناک نیز می باشد که ممکن است با زدن و خوردن آن به قسمت های مختلف بدن مثل شکم و دست و پا خطرساز شود و حتی باعث کشتن و مرگ فرد نیز شود. گاهی پیش می آید که شما در خواب به گونه های مختلف آن را می بینید که در ادامه به صورت کامل برای شما قرار داده ایم.

تعبیر خواب چاقو

چاقو ابزاری برنده می باشد که هم برای مقاصد سودمند بکار می رود و هم برای مقاصد شوم و مخرب. از اینرو دیدن آن در خواب تعبیرهای متفاوت دارد. اگر در خواب چاقو یا ابزار برنده نظیر آن دیدید نشانگر این است که در زندگی تان باید چیزهایی را ببرید یا از خودتان دور کنید. حال این چیزها می تواند اشخاص یا بعضی عادت ها و رفتارها باشد. در این مطلب تمامی حالات تعبیر خواب برای چاقو بیان شده است و می توانید به راحتی استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد.

آنلی بیتون مى گوید : دیدن چاقو در خواب علامت دعوا و جدایی است و همچنین به زیانهای مالی نیز دلالت دارد. همچنین دیدن چاقوی تیز و براق در خواب علامت آن است كه دشمنان همواره در اطراف شما خواهند بود.

ابن سیرین می گوید : اگر ببینی همراه چاقو سلاح دیگری نیز در اختیار داری یعنی بزرگی و عظمت به دست می آوری و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته اند یعنی غلام حبشی به خدمت می گیری.

امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیرهای چاقو عبارتند از: ۱- محبت ۲- فرزند ۳- پیروزی ۴- پناه ۵- توانائی ۶- حکومت.

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی چیزی را با چاقو می تراشی یعنی برای دیگران بیگاری خواهی کرد. همچنین اگر ببینی چاقو را از غلاف بیرون کشیده ای یعنی زن تو فرزندی پسر به دنیا می آورد،

تعبیر داشتن چاقو در خواب

ابن سیرین می‌گوید : اگر ببینی چاقو در دست گرفته ای و می دانی که برای تو می باشد یعنی صاحب فرزندی پسر می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید.

تعبیر خواب خوردن و زدن چاقو

ابن سیرین می گوید : اگر ببینی دست خودت را با چاقو بریده ای یعنی عاشق کسی می شوی.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم.

آنلی بیتون مىگوید : اگر خواب ببینید با چاقویی زخمی شده اید نشانه آن است كه درگیر مشكلات خانوادگی خواهید شد . مشكلاتی كه بیشتر فرزندان به آن دامن می زنند .اگر خواب ببینید كسی را با چاقو زخمی می كنید علامت آن است كه صاحب شخصیتی ناپسند خواهید شد. باید سعی كنید به سمت راه راست گام بردارید.

تعبیر شکستن یا ایراد چاقو در خواب

جابر مغربی میگوید : اگر ببینی چاقو در غلاف شکسته است یعنی پدر یا یکی از بستگان تو از دنیا می رود (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی چاقوی تو زنگ زده یا دچار عیب و ایرادی شده است یعنی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می شوی.

آنلی بیتون مىگوید : دیدن چاقوهای زنگ زده در خواب نشانه اختلاف میان اعضای خانواده و جدایی بین افرادی است كه همدیگر را دوست می دارند. دیدن چاقوی شكسیه در خواب نشانه آن است كه هم در امور عاطفی و هم در شغل خود شكست خواهید خورد.

دیدن چاقو آشپزخانه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : اگر کسی در خواب چاقوی آشپزخانه ببیند نشانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقویی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود.

تعبیر خواب چاقو دو سر

آنلی بیتون مى گوید : استفاده از چاقوی دو سر در خواب نشانه تحقق آرزوهاست فقط گاهی كه مرتكب اشتباه می شوید لحظاتی كوتاه نومید و دلسرد خواهید شد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*