خانه » سرگرمی » تعابیر و نشانه های خواب پول چیست

تعابیر و نشانه های خواب پول چیست

تعابیر و نشانه های خواب پول چیست

تعبیر خواب پول , دیدن پول در خواب , تعبیر دیدن اسکناس

پول در بیداری می تواند موجب شادی و خوشجالی خیلی ها شود. تو دنیا امروزه اکثر مردم در نقاط جهان در تلاش برای کسب پول و ثروت می باشند. حال ممکن است شما خواب پول را به شکل های مختلف مثل پول تقلبی و خرد یا پول گرفتن از پدر و مادر ببینید و به دنبال تعبیر آن باشید. در این مطلب ما سعی کرده ایم تا به صورت کامل و جامع تعبیر خواب پول را قرار دهیم پس با ما همراه شوید.

تعبیر دیدن پول در خواب

همانطور که می دانید تعبیر خواب هر فرد بستگی به شرایط و جزئیات بیینده خواب دارد که در مورد پول هم به همین شکل است که برای بررسی جزییات و تعبیر این خواب از نگاه معبران بزرگ ادامه مطلب را مشاهده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است.

لیلا برایت می گوید : دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعی مجبور به پول خرج کردن می شوید. همچنین اگر خواب ببینید کسی برای شما حواله ای پولی فرستاده یعنی هدیه ای دریافت خواهید کرد.

جابر مغربی می گوید : اگر ببینی درهم به دست آورده ای یعنی ممکن است در بیداری نیز درهم به دست بیاری. همچنین اگر ببینی درهم در ترازو داری یعنی به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.

ابن سیرین می گوید : تعبیر درهم نسبت به خلق و خوی مردم متفاوت می‌باشد ولی تعبیر درهم ممکن است، به دست آوردن درهم باشد.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی در دست خودت درهم داری یعنی سخن خوب و نیکو میشنوی. همچنین در بسیار از موارد اگر در خواب ببینی که دینار به دست آورده ای یعنی در بیداری نیز همان دینار را به دست می آوری.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید پول پس انداز می کنید علامت آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت. همچنین گر خواب ببینید به جستجوی مقداری پول هستید علامت آن است که شادمانی و خوشبختی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

اسماعیل بن اشعث می گوید : تعبیر دیدن درهم خوب و نیک روشنی و صفا و پاکی در دین و دنیای تو می باشد. همچنین اگر ببینی پادشاه به تو درهم می بخشد یعنی تو را دچار غم و اندوه می کند مخصوصا اگر درهم سالم و درست نباشد. تعبیر دینار خوب و نیک دینداری و راه راست می باشد مخصوصا اگر روی آن شکل صورت وجود نداشته باشد.

کارل گوستاو یونگ می گوید : دیدن یا برنده شدن پول در خوابتان بیانگر این است که موفقیت و کامیابی در دست شماست. پول بیانگر اعتماد به نفس، ارزش، موفقیت یا ارزشمندی است. شما به خودتان خیلی باور دارید. تعبیر دیگر این است که خواب دیدن در مورد پول به نگرش های شما در مورد عشق و موضوعات قلبی اشاره دارد.

تعبیر خواب پول تقلبی

اگر شخصی خواب ببینید از كسی پول تقلبی می گیرید یا به كسی پول تقلبی می دهید یا آن را خرج می كنید نشانه افتادن به دام شر و نكبت است.

نشانه های گرفتن و دادن پول در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : چنان چه از کسی پولی گرفتید آن شخص برای شما دردسر درست می کند و اگر خودتان به کسی پول دادید شما برای او ناراحتی هائی را به وجود می آورید که شاید خودتان هم نمی خواستید.

آنلی بیتون می گوید : اگر خواب ببینید به کسی پول می پردازید علامت آن است که دچار بدبختی خواهید شد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر فردی در خواب ببیند که فردی به وی پول می بخشد نشانه این است که برای او ناراحتی هایی ایجاد می شود که این ناراحتی ها یک روز طول می کشند. همچنین در جایی گفته شده است که اگر فردی در خواب ببیند که به او پول می بخشند در بیداری پولی به دست وی می آید.

ابراهیم کرمانی می گوید : اگر ببینی مشغول قسمت کردن درهم هایی با زن خودت می باشی نشانه آن است که بین شما داوری و قضاوت بوجود می آید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*