حذف شدن چند هزار میلیارد از یارانه های نقدی

حذف شدن چند هزار میلیارد از یارانه های نقدی

حذف شدن چند هزار میلیارد از یارانه های نقدی همچنان اخبار یارانه ها و سهام عدالت بسیار داغ می باشد در جدیدترین خبرها مبلغ زیادی از یارانه های نقدی حذف شد بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ و در تبصره ۱۴ مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده در مجموع قرار است تا از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ...

ادامه مطلب »